Om oss

Kamratföreningen

Skaraborgs regementes kamratförening bildades 4 juli 1931 i samband med regementets 300-årsjubileum. Syftet var att öka samhörigheten mellan olika årsklasser och mellan befäl och värnpliktiga, att vårda regementets traditioner, att befordra ett gott kamratskap samt att i händelse av tillgångar understödja behövande medlemmar. Hans Majestät Konung Gustaf V ställde sig som föreningens Höge Beskyddare och regementets hedersöverste, Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Hertig av Västergötland, blev föreningens förste hedersledamot.

Kungl. Västgöta regementes kamratförening bildades i samband med regementets indragning 1927 och hade till syfte att främja sammanhållning och kamratskap utan avseende på tjänstegrad och tjänsteställning, att tillvarataga och vårda regementets traditioner och minnen, att bibehålla knutna kamratband och att högtidlighålla bemärkelsedagar i regementets historia. Regementets dag skulle firas den 6. November. Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Hertig av Västergötland, blev föreningens förste hedersordförande. 1977, 50 år efter Kungl. Västgöta regementes nedläggning lades föreningen ner och inordnades i Skaraborgs regementes kamratförening som då också blev traditionsbevarare för det 1927 indragna Kungl. Västgöta regemente.

Skaraborgs regementes kamratförening är idag gemensam för Skaraborgs Regemente, P 4, och dess föregångare samt för förutvarande Kungl. Västgöta Regemente, I 6, och dess föregångare.

Föreningen skall vara ett samlingsforum för personer med anknytning till ovan förtecknade förband samt förmedla och hålla dessa förbands traditioner levande.

Styrelse

Lars Glad, ordförande
Gunnar Ivarsson, sekr/vice ordf/klubbmästare
Torbjörn Palm, kassör
Sture Fredell, vice sekr
Erik Hasselström, vice kassör
Nils Erik Nilsson, redaktör
Viktor Johnsson, IT-ansvarig
Sven Lindberg, ledamot
Stig Kylén, ledamot
Jan-Erik Andersson, ledamot
Jan Frykberg, ledamot

Fondförvaltning

Alvar Lundqvist, fondförvaltare (sammankall.)
Börje Lundgren, fondförvaltare
Curt-Ove Jacobsson, fondförvaltare

Revisorer

Göte Lundmark, revisor
Ulf Andersson, revisor
Cenneth Eklundh, revisorssuppleant
Kjell-Arne Brink, revisorssuppleant

Fanförare

Göte Lundmark, fanförare Skaraborgsfana
Rune Lindfors, fanförare Skaraborgsfana
Stig Kylén, fanförare Västgötafana
Gunnar Ivarsson, fanförare Västgötafana
Cenneth Eklundh, fanförare i reserv

Valberedning

Niclas Schöld, valberedning (sammankall.)
Stig Brehag, valberedning
Pontus Boby, valberedning

Stäng meny