Om oss

Kamratföreningen

Historia Kamratföreningen

Skaraborgs regementes kamratförening bildades 4 juli 1931 i samband med regementets 300-årsjubileum. Syftet var att öka samhörigheten mellan olika årsklasser och mellan befäl och värnpliktiga, att vårda regementets traditioner, att befordra ett gott kamratskap samt att i händelse av tillgångar understödja behövande medlemmar. Hans Majestät Konung Gustaf V ställde sig som föreningens Höge Beskyddare och regementets hedersöverste, Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Hertig av Västergötland, blev föreningens förste hedersledamot.

Kungl. Västgöta regementes kamratförening bildades i samband med regementets indragning 1927 och hade till syfte att främja sammanhållning och kamratskap utan avseende på tjänstegrad och tjänsteställning, att tillvarataga och vårda regementets traditioner och minnen, att bibehålla knutna kamratband och att högtidlighålla bemärkelsedagar i regementets historia. Regementets dag skulle firas den 6. November. Hans Kunglig Höghet Prins Carl, Hertig av Västergötland, blev föreningens förste hedersordförande. 1977, 50 år efter Kungl. Västgöta regementes nedläggning lades föreningen ner och inordnades i Skaraborgs regementes kamratförening som då också blev traditionsbevarare för det 1927 indragna Kungl. Västgöta regemente.


Skaraborgs regementes kamratförening
är idag gemensam för Skaraborgs Regemente, P 4, och dess föregångare samt för förutvarande Kungl. Västgöta Regemente, I 6, och dess föregångare.

Föreningen skall vara ett samlingsforum för personer med anknytning till ovan förtecknade förband samt förmedla och hålla dessa förbands traditioner levande.

Förtroendevalda
till årsmöte 2024

Styrelse

Lars Glad – ordförande

Gunnar Ivarsson – sekr/vice ordf

Torbjörn Palm – kassör

Fredrik Andersson – ledamot

Charlotta Edman – ledamot

Jan Frykberg – ledamot

Wiking Hammar – ledamot

Erik Hasselström – ledamot

Viktor Johnsson – ledamot

Sven Lindberg – ledamot

Nils Erik Nilsson – ledamot

 

Fondförvaltning

Sven Lindberg – 
Curt-Ove Jacobsson

 

Revisorer

Göte Lundmark
Håkan Fredell
Cenneth Eklund – Suppleant
Kjell-Arne Brink – Suppleant

 

Fanförare

Stig Kylén – Skaraborg
Gunnar Ivarsson – Skaraborg
Rune Lindfors – Västgöta
Göte Lundmark – Västgöta
Cenneth Eklund – Ersättare

 

Valberedning

Niklas Schöld – Sammankallande
Pontus Boby
Per Magnusson