Skaraborgs Regementes Kamratförening

Kamratföreningen är idag gemensam för Skaraborgs Regemente, P 4, och dess föregångare samt för förutvarande Kungl. Västgöta Regemente, I 6, och dess föregångare. Föreningen skall vara ett samlingsforum för personer med anknytning till ovan förtecknade förband samt förmedla och hålla dessa förbands traditioner levande.

Ordföranden har ordet

Om du inte vet var du kommer ifrån är det svårt att gå åt rätt håll!

Vi löser situationen och vi tar täten! Utveckling sker genom samtal!

På Gång

En hel del av vår tilltänkta verksamhet har fått ställas in eller flyttas. Bland annat tvingades vi ställa in vår höstresa och flytta tid och plats för årsmötet till den 10 oktober på Skaraborgsmässen. Det fanns en blänkare om detta i förra medlemsbladet och det kommer en kallelse till årsmötet i kommande medlemsblad som skickas ut i slutet av september.
Invigning av Veteranmonumentet i Skövde

Onsdagen den 2 september kl. 17.00 invigs Veteranmonument i Garpaparken i Skövde för att hedra personal från Försvarsmakten och andra myndigheter som har tjänstgjort i internationella insatser för Sveriges räkning. Invigningstalare blir förre ÖB, Sverker Göransson. Alla medlemmar är välkomna, men tänk på att hålla reglementerade luckor och avstånd.

Bokförsäljning

Militärhistoriska böcker som har koppling till Skaraborgs Regemente, Kungl. Västgöta Regemente och deras föregångare

HISTORIA

Historia om regementena,
Segernamnen, lokaliseringar och utbildningsplatser genom århundradena

Stäng meny