Skaraborgs Regementes Kamratförening

Kamratföreningen är idag gemensam för Skaraborgs Regemente, P 4, och dess föregångare samt för förutvarande Kungl. Västgöta Regemente, I 6, och dess föregångare. Föreningen skall vara ett samlingsforum för personer med anknytning till ovan förtecknade förband samt förmedla och hålla dessa förbands traditioner levande.

Ordföranden har ordet

”Tillsammans blir vi starkare, är ett uttryck jag gillar, och som jag önskar även skall prägla alla de insatser som sker…”

På Gång

Nyheter, medlemsblad, resor och evenemang


I varje medlems brevlåda eller inkorg kommer strax det senaste medlemsbladet.

Bokförsäljning

Militärhistoriska böcker som har koppling till Skaraborgs Regemente, Kungl. Västgöta Regemente och deras föregångare.

Bokförsäljning

Militärhistoriska böcker som har koppling till Skaraborgs Regemente, Kungl. Västgöta Regemente och deras föregångare.

Stäng meny