Skaraborgs regementes Kamratförening

Föreningens verksamhet, historia och traditioner

NYHETER

skaraborgaren_16_4I mitten av december kommer årets sista medlemsblad i din brevlåda om du är medlem.

MEDLEMSKAP

Bli medlem i Kamratföreningen

HISTORIA OCH TRADITIONER

Axevalla Hed
En av arméns största mötesplatser
Carl XI mönstrade under senare delen av 1600-talet sina Wästgöta Regementen på Eggby äng, en utlöpare av det stora deltaområdet i Valle Härad. Efter hand erfordrades större områden och Jägareplatsen Vallen den centrala delen av nuvarande Axevalla Hed började röjas vid 1700-talets början, och 1802 löste Kronan in den nuvarande heden och erhöll därmed en ändamålsenlig övningsplats. Småningom etablerades ett lägerområde, med Skaraborgs Regemente på sydöstra delen av heden och Västgöta Ryttare, sedermera Västgöta Regemente i Västra delen av heden, den så kalladeFyrkanten, de båda regementenas område åtskilda åt av den lilla svackan Drågen. Kring heden hölls under 1800-talet flera stora manövrar. I samband med manövern 1912 gjordes de första flygförsöken som kom att bli flygvapnets vagga.