Bli medlem i Skaraborgs Regementes Kamratförening

Föreningens syfte är att verka för ett starkt försvar och en god försvarsvilja, samt att vårda Skaraborgs och Västgöta regementens minnen och traditioner.

Var och en som har intresse för landets försvar och föreningens syften kan bli medlem.

Medlemsavgiften, 100:- / år eller för ständigt medlemskap 1000:- kan betalas in på plusgiro (postgiro1 01 27 - 9, eller bankgiro 5773 - 9591.

Vänligen ange namn, adress, postadress, personnummer och e-postadress. 

De enda uppgifterna som publiceras på hemsidan är namn och bostadsort (se "Skaraborgarnas Medlemmar")
 
Övriga uppgifter är enbart för Kamratföreningens behov och lämnas inte ut till någon 

Adress: Skaraborgs Regementes Kamratförening
                          Box 604
                          541 29 Skövde