Skaraborgs Regementes Kamratförening

Kamratföreningen är idag gemensam för Skaraborgs Regemente, P 4, och dess föregångare samt för förutvarande Kungl. Västgöta Regemente, I 6, och dess föregångare. Föreningen skall vara ett samlingsforum för personer med anknytning till ovan förtecknade förband samt förmedla och hålla dessa förbands traditioner levande.

Ordföranden har ordet

Kom ihåg att utveckling förs genom samtal när människor möts !!

På Gång

Nyheter, medlemsblad, resor och evenemang


Berättelse om anskaffningen av Stridsvagn 122. Går nu att köpa via kamratföreningen. Klicka på bilden!

Ny bok publicerad på försäljningssidan: Skaraborgs regementes officerare

Bokförsäljning

Militärhistoriska böcker som har koppling till Skaraborgs Regemente, Kungl. Västgöta Regemente och deras föregångare

HISTORIA

Historia om regementena,
Segernamnen, lokaliseringar och utbildningsplatser genom århundradena

Stäng meny
Copied!