Hem

Skaraborgs Regementes Kamratförening

Kamratföreningen är idag gemensam för Skaraborgs Regemente, P 4, och dess föregångare samt för förutvarande Kungl. Västgöta Regemente, I 6, och dess föregångare. Föreningen skall vara ett samlingsforum för personer med anknytning till ovan förtecknade förband samt förmedla och hålla dessa förbands traditioner levande.

Ordföranden har ordet

Om du inte vet var du kommer ifrån är det svårt att gå åt rätt håll!

Vi löser situationen och vi tar täten! Utveckling sker genom samtal!

På Gång

Vårresan 11-13 april 2024.

 

Platser finns fortfarande!

 

anmäl via

anmalan@

skaraborgarna.se

Bokförsäljning

Militärhistoriska böcker som har koppling till Skaraborgs Regemente, Kungl. Västgöta Regemente och deras föregångare

HISTORIA

Historia om regementena,
Segernamnen, lokaliseringar och platser genom århundradena

Hemsidan uppdaterad 2024-01-16