Kommande verksamhet:


VARBERG 1565 - resa tisdag 15 sept.

 

Garnisonsdag lördag 19 sept. kl 10 - 14.Anmälan om deltagande till 070-3589454 (klubbmästaren)
eller via e-postadress ivarsson.gunnar@telia.com.