Hem

Skaraborgs Regementes Kamratförening

Kamratföreningen är idag gemensam för Skaraborgs Regemente, P 4, och dess föregångare samt för förutvarande Kungl. Västgöta Regemente, I 6, och dess föregångare. Föreningen skall vara ett samlingsforum för personer med anknytning till ovan förtecknade förband samt förmedla och hålla dessa förbands traditioner levande.

Ordföranden har ordet

Det är hög tid att vi börjar röra oss igen!Tryck på porträttet för att läsa ordförandes
senaste meddelande

På Gång

Kamratföreningens
dagsresa lördag 18 maj
Dagsresan går till några platser där regementets äldre chefer från 1600-, 1700,- och 1800-talet ligger begravda.

Kamratföreningen står för alla resekostnader.

Endast 40 platser, först till kvarn!

Anmälan senast 12 maj kl 20.00 till
ivarsson.gunnar
@telia.com

Bokförsäljning

Militärhistoriska böcker som har koppling till Skaraborgs Regemente, Kungl. Västgöta Regemente och deras föregångare

HISTORIA

Historia om regementena,
Segernamnen, lokaliseringar och platser genom århundradena

Hemsidan uppdaterad 2024-03-20