Inbjudan/Kallelse till

KAMRATFÖRENINGENS

ÅRSMÖTE 2015

lördagen den 11 april kl. 11.00

på Skaraborgs regementes officersmäss

PROGRAM


Från 10.30 Samling på officersmässen 
10.45 Kort presentation av officersmässen 
11.00 Årsmötesförhandlingar 
11.30 Föredrag av författaren Lars Wilderäng
12.30 Servering av kaffe och smörgås

Anmälan om deltagande, och tillika smörgåsbeställning, senast torsdag 9 april kl 10.00 till: 0500-425459 (sekreteraren), 070-3589454 (klubbmästaren), eller via e-postadress ivarsson.gunnar@telia.com. 
Ċ
Webmaster Skaraborgarna.se,
21 feb. 2015 08:46