Reserapport 2012
Reserapport 2012
(Klicka på bilden ovan)
Kontaktuppgifter:
Skaraborgs Regementes Kamratförening
Box 604
541 29 Skövde
Reserapporter
Just nu uppdateras de senaste årens reserapporter. Du kan nu läsa om resan till Skåne som genomfördes 2012.

Nedan kan du se en bild från en av platserna som besöktes vid årets, 2016, årsmöte.
Kanslihuset vid Västgöta regemente, I6, Vänersborg
Just nu:
160524
Protokoll från årsmöte 20160423 publicerat

Efter årsmötet, styrelserullan är uppdaterad

160504
Reserapport från 2012 är nu publicerad

160329
Inbjudan till Årsmöte 2016 finns nu på sidan.

Informationen Om kamratföreningen har uppdaterats

160321
LUND 1676, det sjätte segernamnet. Beskrivning av slaget finns nu att läsa här på hemsidan [klicka här]

160318
Medlemslistorna är uppdaterade [Klicka här]

160315-
Hemsidan uppdateras.
Grundstrukturen är den samma, men den görs mer lättnavigerad.
Menyn är numera formad i de flikar du ser längst upp. Längst uppe till höger i meny-raden ligger en [kalender] där du kan se planerade aktiviteter och senast anmälningsdatum till dessa.