Skaraborgs regementes Kamratförening

Föreningens verksamhet, historia och traditioner

Nyheter

Förhoppningsvis har Medlemsbladet kommit hem till dig.
I tidningen har det insmugit sig ett fel.
Rätt ska vara: "Anmälan senast tisdagen den 3 april kl. 20.00..."Årsmöte_inbjudan_180305_vikjoh01

Nyheter

Proposition 1 till Årsmötet.
Förändringar kamratföreningens Stadgar.

Läs igenom förslaget på förslaget till nya stadgar.

Förslag styrelsebeslut prop 1