…i senaste numret!


Ordföranden har ordet 

Regementschefen 

Stormningen av Veprik 1709 

Endast för tjänstebruk—inte hemligt, men nästan!
 
Soldattorpen i Hentorp

Regementets skjutfält—Hene 

Kamratföreningens jubilarer 1. halvåret 2024 

Prästtomta skjutfält 
Nedläggningen av Kungl. Västgöta regemente, I 6 

Införandet av Arméreglemente del II (AR II) 1952 

Inbjudan till vårresa 

Hagen och Hästhagen 

Brigadchefens info med ärtmiddag 

Att göra fältvakt 

Hemvärnet i Skaraborg 

Info från styrelsen

Medlemsnotiser