Vill du komma i kontakt med oss i Kamratföreningen? Använd följande mailadress.

kamratforeningen@skaraborgarna.se