Medlemskap

Var och en som har intresse för landets försvar och föreningens syften kan bli medlem.
Medlemsavgiften:
100:- / år eller för ständigt medlemskap 1000:- betalas in på:

Plusgiro 101 27 - 9 Alt.

Bankgiro 5773 - 9591.

Vänligen ange namn, adress, postadress, personnummer och e-postadress i meddelandefältet


De enda uppgifterna som publiceras på hemsidan är namn och bostadsort.
Övriga uppgifter är enbart för Kamratföreningens behov och lämnas inte ut till någon.


Kontakt:
kamratforeningen@skaraborgarna.se

Skaraborgs Regementes Kamratförening
Box 604
541 29 Skövde


Redan medlem? Kontrollera att du finns med i medlemsregistret