Stadgar och protokoll                Förvaltade Fonder            FonddokumentKamratföreningen

Skaraborgs Regementes Kamratförening bildades 4 juli 1931 i samband med regementets 300-årsjubileum. Syftet var att bilda en länk mellan olika årsklasser och mellan befäl och värnpliktiga samt att vårda traditioner och minnen.

Sedan 1977 är föreningen också traditionsbevarare för det 1927 indragna Kungl Västgöta Regemente.

Föreningen syfte är att verka för ett starkt försvar och en god försvarsvilja och att vårda Skaraborgs och fd Västgöta regementens traditioner och minnen.

Föreningen är öppen för alla som har ett intresse för Sveriges försvar, Skaraborgs regemente och föreningen och dess syfte.Skaraborgs Regementes Kamratförenings Styrelse 
(vald på Skaraborgarnas årsmöte 2014-05-10)

    Ordförande             Fredrik Stålberg
    Vice Ordförande    Ulla Gustavsson
     Sekreterare            Börje Johansson
         Kassör                    Stefan Gunnarsson
    Klubbmästare        Gunnar Ivarsson
It-ansvarig               Daniel Thyni
   Ledamot                 Sven Lindberg
      Ledamot                 Nils Erik Nilsson
                Ledamot                 Stig Kylén    ..   .           
 Ledamot               Lars Glad    ..
Ledamot               Bo Månsson
      Ledamot               Lennart Larsson
Fondförvaltare            Håkan Fredell