Fonddokument

Kungliga Västgöta Regemente och dess kamratförening

Kungliga Västgöta Regemente avvecklades den 31 december 1927 och dess kamratförening vid namn Kungliga Västgöta Regementes Kamratförening upplöstes genom enhälliga beslut vid 1975 och 1976 års ordinarie sammanträden. Fonder knutna till Kungliga Västgöta Regemente och dess kamratförening förvaltas idag av Skaraborgs Regementes Kamratförening.

avskrift av Skaraborgs regementes kamratförenings interimsutskottet för fonder


Överstelöjtnant Nils Höglund donationsfond

Sedan 1978 förvaltar Skaraborgs Regementes Kamratförening även Överstelöjtnant Nils Höglund donationsfond. Först tillfrågades, i enlighet med överstelöjtnant Höglunds vilja, Västergötlands fornminnesförening som avstod från erbjudandet att förvalta fonden och Kungliga Västgöta Regementes Kamratförening beslutade att överlämna fonden till Skaraborgs Regementes Kamratförening som godkände detta.

avskrift av gåvobrev för överstelöjtnant Höglunds fond

avskrift av överlämnande brev av överstelöjtnant Höglunds minnesfond till Skaraborgs regementes kamratförening

 


Kungliga Västgöta Regementes Minnesfond

Mellan 1966 och 1984 förvaltade Chefen för Skaraborgs Regemente Kungliga Västgöta Regementes Minnesfond.

1984 överfördes minnesfonden till Skaraborgs Regementes Kamratförening.

avskrift av stadgar för kungl Västgöta regementes kamratförenings minnesfond bilaga 3 avtal