Om du inte vet var du kommer ifrån är det svårt att gå åt rätt håll!

Varför är det så svårt att ta med sig erfarenheter mellan generationer? Varför måste varje generation uppfinna hjulet igen i ett ständigt pågående ekorrhjul? Vi som var med under det tidigare totalförsvarets utplånande undrar naturligtvis vad som nu sker när vi ska återskapa det mesta som tidigare var en naturlig del av vardagen. Vi gillar idén men undrar hur det ska ske.

Arvet har en stor betydelse vilket inte alla verkar ha förstått i dessa dagar när man yrar omkring på internet utan annat mål än att försöka självförverkliga sig själva. De svåra frågorna får någon annan lösa. Någon annan får väl i det här fallet bli kamratföreningen som har erfarenheter.

På regementsorder nr 1 utgiven 1981-01-12 beslutades att i samband med Skaraborgs Regementes firande av sitt 350 års jubileum 1981 skulle valspråket ”ARVET FÖRPLIKTAR” antas. Detta för regementet så uppfordrande valspråk hade tidigare utgjort devis för kamratföreningen till det 1927 indragna Västgöta regementet (I 6) vars traditioner sedan 1977 vårdas av Skaraborgs Regementes kamratförening. Med andra ord vår devis eller hur?

Nu avser högkvarteret (HKV) att i sin vishet (eller brist på erfarenhet och kunskap) låta det traditionsbärande ansvaret för Västgöta regemente (I 6) överföras från vår kamratförening till hemvärnet. Anledningen är att Militärregion Väst (MRV) som organiseras som egen organisationsenhet 2020-01-01 skall etablera egna traditioner. I realiteten innebär det att Skaraborgsgruppen övertar vårt traditionsvårdande ansvar. I sin helhet eller del av är idag oklart. 

Jag har full förståelse för att man i en försvarsmakt som expanderar söker sina rötter för att kunna härleda traditioner. Hemvärnet är dock inte som andra reguljära förband, de är sprungna ur ett lokalt engagemang i syfte att skydda den egna hembygden. Det byggs på frivilliga insatser från människor som värnar sin hembygd och är beredda att ingå i en större ram, nämligen i den totala försvarsförmågan. Sådant engagemang är positivt och skall uppmuntras i alla lägen.

När ni läser det här kan HKV mycket väl ha beslutat att Skaraborgsgruppen inom ramen för MRV i fortsättningen skall föra traditionerna efter Västgöta regemente. Då undrar ni naturligtvis om det är dags för oss att göra uppror men så skall inte ske. Det som är ett hot skall vi hantera på ett pragmatiskt sätt. Min uppfattning är att vi får acceptera att HKV idag inte har koll på vår gemensamma historia och att HKV sannolikt kan fatta beslut som är irrationella. Sådant har hänt förr men eftersom vår roll alltid har varit att överbrygga arvet och leda mot framtiden så ska vi söka nya vägar inom ramen för den försvarsmakt som nu växlar tempo. Jag är övertygad om att det går att vårda samma traditioner på olika ställen inom försvarsmakten men med det gemensamma målet att göra det nya försvaret synligt för vanligt folk och ändå bevara arvet. Kamratföreningen ska inte bli kvar i en skyttegrav och bevaka att inget händer utan stiga upp och agera med kraft, vi ska möta framtiden med en positiv grundsyn. Vi tar täten i förändringsarbetet.

Vi löser situationen och vi tar täten! Utveckling sker genom samtal!

Sköt om er

med vänliga hälsningar Lasse

Lars Glad
Stäng meny