Ett hundra år i kasern – Skaraborgs regemente i Skövde.

Henrikson, Claes:

Ett hundra år i kasern – Skaraborgs regemente i Skövde.

Inbunden, 172 sidor, 210 x 300 mm, rikt illustrerad.c-henriksson-ett-hundra-ar-i-kasern-sidbild

Exempel på sida ur boken med illustration.

Planer – Miljöer – Människor.

Bakgrunden till regementets flyttning från Axvall till Skövde 1913.

Kasernbyggnationen.

Regementet under två världskrig.

Pansarregementet.

Hotbild, krigsplanläggning.

Människor, miljöer, episoder.