6:e segernamnet - Slaget vid Breitenfeld 1631

Bakgrund

Efter slaget vid Burgstall uppstår ett dödläge mellan den svenska och den kejserliga armén. I ett försök att bryta detta dödläge gör den kejserliga hären under Tillys ledning ett anfall mot Sachsen i slutet av augusti 1631 och erövrar Leipzig.  Sachsarna sluter då ett fördrag med svenskarna och de båda härarna förenas och under den svenske kungens befäl framrycker armén söderut mot Tillys trupper vid Leipzig. Då härarna får stridskontakt är den kejserliga armén grupperad på en svag höjdsträckning NO om byn Breitenfeld med en bredd om ca 2½ km.

 

(Se överarbetat utdrag ur Kungl. Västgöta Regementes Äreminnen av kapten Henrik Malling från 1919 nedan)